Det är alltid toppigt

Efter att ha läst gamla blogginlägg från diverse börstyckare från  t.ex 2015 framgick det för mig hur lite som faktiskt förändras på marknaden genom åren.

Ifall jag inte visste att inlägget var från 2015 hade det utan tvekan lika gärna kunnat skrivas häromdagen. Åsikterna som uttrycks nu och som uttrycktes då är i stora drag likadana. "Marknaden är orimligt dyr", "När ska den stora nedgången komma?", "P/E-talet för marknaden på historiskt höga nivåer" och liknande saker.

Jag säger inte att det är orimligt att vara orolig och att det inte finns stora obalanser, utan min huvudsakliga poäng är att dessa alltid funnits och dessutom i stort sett alltid kommer att finnas. 

Marknaden kommer nog förmodligen aldrig vara uppenbart billig, så om du letar efter en tid då pe-talet för marknaden ska vara under 10 på redan rapporterade siffror kan du förmodligen lägga av redan nu.

Förr i tiden gick det kanske  att skapa överavkastning så men att tro att det fortfarande fungerar när alla och hans moster kör magic formula screeners behövs det andra medel.

Svävar iväg som vanligt men hoppas poängen gått fram. Att våga köpa när "molnen har skingrats" kommer aldrig att generera någon alfa.

Mvh

Catella Q2 2021

Catellas rapport för andra kvartalet kom i fredags och det var till stora delar trevlig läsning. Main takeaways är att banklicensen är inlämnad till CSSF, alltså väntar nu bara godkännande som förväntas komma andra halvåret innan bolaget är helt fritt från banken. PIM presterade bra siffror starkt drivet av performance feen från CER men något överraskande, iallafall för mig, presterade även Corporate Finance väldigt väl. Avvecklingen av IPM drog ner resultatet på totalen, men i det långa loppet spelar detta mindre roll samtidigt som det långsiktigt är väldigt positivt. 


PIM

PIM presterade en operating profit på 84 M jämfört med 76 M förra året. AUM fortsätter att utvecklas starkt justerat för avyttringen av PAM i Frankrike vilket är positivt och det viktigaste mätetalet. Bolaget nämner att man har 3 nya fonder under utveckling och över 10 Bn i unlevered "committed capital". Tidshorisonten på detta kapital, alltså när man kan förvänta sig att detta investeras i fonderna är oklart för mig, men tongångarna är tydligt positiva.  Förvaltat kapital kom in på 112,3 miljarder, PIM börjar bli väldigt stort.

En stor del av det positiva rörelseresultat kommer  från den performance fee från CER som Catella fått i olika stora delar i flera år nu, då fonden presterat väl. Catella delar nu inte längre denna avgift med en tredje part, då avtalet för denna delning löpt ut. Att endast en av fatstighetsfonderna  i nuläget når upp till performance fee kan enligt mig ses ur två synvinklar.Om CER inte skulle generera performance fee skulle detta slå relativt kraftigt mot hela PIM:s resultat inte bara det kvartalet utan hela året. Å andra sidan finns det fortfarande mycket mer att hämta i avgiftsgenerering hos fonderna i PIM. Jag kommer inte ge mig på något räkneexempel men man kan tänka sig väsentligt högre resultat om endast en till av Catellas 19 (?) tyska fastighetsfonder skulle generera performance fee. Viktigt att komma ihåg är att flera av dessa fonder är väsentligt yngre än CER, och så vitt jag förstår det, vilket också är intuitivt, försvinner en stor del av fondens performance i kostnader relaterat till att bygga upp portföljen. När portföljen sedan i stora drag nått sitt mål för t.ex antal objekt kan skördetiden börja. Flera av dessa fonder har även en lägre hurdle-rate än CER, t.ex har Catella Wohnen Europa en tröskel på 4 % medan CER har 6 %. CWE är i nuläget dessutom nästan lika stor som CER sett till förvaltat kapital.

Väldigt förenklat tror jag  man kan se på utvecklingen i Catellas tyska fonder ungefär såhär:

Fastighetens yield(3,5-4%?) -kostnader(förvaltningskostnader och räntor) + eventuell upp/nedvärdering av fastigheterna = Totalavkastning


Corp

Corpen presterade väldigt väl pga ett flertal större transaktioner. Jag ser positivt på utvecklingen inom Corpen och enligt ledningen presterar också Corpen i Frankrike bra där Catella har förvärvat fler aktier. Det verkar även ha skett viss förbättring i Tyskland. Positivt att även detta affärsområde presterar väl men det är inte här det stora värdet finns i min mening.


Principal Investments

Äntligen ett eget affärsområde! Jag tycker om förbättringarna som görs kring kommunikationen kring affärsområdet, och mycket finns säkerligen kvar att göra. Nästan 700 M av Catellas EK är nu investerat i 11 olika projekt, där det under kvartalet har tillkommit flera logistikprojekt i Sverige samt ett nytt projekt i Tyskland. Jag tror stor till väldigt stor potential kan finnas i vissa av dessa projekt, och att en del av dessa kommer att realiseras inom cirka ett års tid. Detta är främst positivt då det finns ett stort antal möjligheter att återinvestera "excess cash" och inte bygga upp en klump av likvida medel uppgående till hela börsvärdet. Kassan har varit en icke oväsentlig del av värdet men kassan är såklart värd ännu mycket mer om den dessutom kan återinvesteras, och ytterligare mer om dessa investeringar dessutom ger god avkastning. Catella poängterar även att de franska och tyska projekten där Catella själva endast investerar en liten del av totalen, även genererar "significant" management fees under tiden projekten utvecklas. Det ska bli spännande att se hur detta affärsområde samt kommunikationen kring det utvecklas i framtiden.

Summering

Jag tror fortsatt PIM samt Catellas position på marknaden underskattas. Intäkterna och resultaten från PIM värderas i min mening lågt, som jag ser det delvis pga marknaden har haft svårt att se kvalitén i verksamheten samt hur sticky intäkterna borde vara. Detta är såklart delvis bolagets egna fel, och det är bolagets ansvar att få marknaden att förstå verksamheten. Detta ger dock möjligheter till de som kan ackumulera aktier innan kommunikationen förbättras. Jag tycker det verkligen börja hända saker i bolaget, och i takt med att kommunikation och redovisning förbättras kan perceptionen om bolaget förändras väldigt snabbt ( vilket delvis har börjat). Jag anser att dock att det finns en stor resa kvar, givet att bolaget fortsätter att prestera väl såklart. 

Perceptionen tror jag tidigare varit att Catella varit messy och intäkterna och resultaten långt ifrån sticky (IPM och EHF). Båda dessa åsikter om bolaget tror jag på sikt har chansen att förändras kraftigt, till att Catella istället ska ses som en högkvalitativ lättförståelig affär med generellt sticky intäkter och en stark position på marknaden. 

Catella och Tre kronor Property

Catella Asset Management Sverige har haft ansvaret för totalförvaltningen av det noterade fastighetsbolaget Tre kronor Property Investments hela fastighetsportfölj sedan det introducerades på börsen i November 2017. 

Efter bolaget blev utköpt från börsen av Svenska handelsfastigheter och således avnoterades från börsen har jag funderat över vad som skulle ske med Catellas uppdrag för Tre Kronor Property. I ett sådant fall att Catellas uppdrag avslutades tänkte jag att det borde innebära någon typ av exit-fee som i ett sådant fall skulle komma i det andra kvartalet. 

Detta har jag nu delvis fått svar på  från Catellas hemsida, se nedan bild

Catellas uppdrag avslutades alltså inte under andra kvartalet utan istället i augusti, vilket borde kunna innebära en hyfsat saftig performance fee givet den goda utvecklingen bolaget haft som istället kommer i det tredje kvartalet. Storleken på denna fee är dock inget jag vågar sia om. Jag kan tycka att denna typ av information är sådan bolaget borde kommunicera utåt.


Jag har även för mig att jag läst att 3Kr:s förra VD Michael Johansson (VD för Catellas svenska Asset Management) nyligen tagit anställning hos Stenhus Fastigheter. Detta tror jag innebär att Catellas svenska Asset Management kommer förvalta en del av Stenhus fastigheter.


Uppdatering Kaktustornen

 Själva konstruktionen av Kaktustornen är nu färdigställd och det som återstår är nu den så kallade "basen". 
Uthyrningsarbetet har börjat, se nedan bild.Återstår att se när projektet avyttras!

Catella AUM

Från ett pressmeddelande från Catellas dotterbolag APAM såg jag detta.
Enligt detta PM är alltså Catellas AuM cirka 11 Mdr pund, vilket till nuvarande pundkurs motsvarar cirka 132 Mdr SEK.

Enligt senaste rapport var AuM i PIM 108 Mdr samt i EHF 8,7 Mdr. Oavsett om EHF räknas med eller inte när "hela" AuM presenteras i detta PM så hade ifall det ligger någonting i dessa siffror inneburit i mitt tycke enorm tillväxt Q-Q för Catellas AuM.

Jag kommer dock inte lägga för stor vikt vid detta. Om vi räknar med att all tillväxt skett i PIM och att IPM räknas med i den första siffran på 116,8 Mdr innebär detta att PIM växt AuM nästan 16 Mdr QoQ vilket hade varit smått otroligt. 

Disclaimer att jag äger aktier i Catella samt skrev ihop detta på cirka 15 min, det finns därför risk att detta inlägg innehåller både en och två tankevurpor.

Mvh
 

Fundamenta utan värdering

Någonting som är lätt att tappa och som jag tycker att många tappar är värdering.

De räknar upp allt positivt med bolaget, att omsättningen kommer att öka, marginalerna kommer att stiga, men nämner aldrig något värderingsmått.

Fundamenta är ingenting utan någon typ av värderingsmått i min mening. Att ett bolag är bra räcker inte alltid om värderingen är helt absurd. Detta gör även att ett sämre bolag i vissa hänseenden kan vara ett bättre köp än ett "bättre" bolag.

Mvh

Conviction

"It's not what you dont know that hurts you, it's what you know for certain that just aint so".

Det är alltså det du vet med säkerhet, som sedan inte visar sig faktiskt vara så som du trott, som skadar dig mest. Detta citat får mig att tänka på aktier och begreppet conviction som ofta används för att beskriva hur säker du är på din tes eller din investering i ett bolag. 

Uttrycket får främst användning då kursen rört sig nedåt under en tid varpå investeraren ökar på innehavet då han säger sig ha "conviction". 

Det kan såklart vara så att investeraren får rätt i sitt agerande men det kan likväl bli fel och därför bli än mer förödande då innehavet ökades på. 

Jag upplever att "conviction" är något som väldigt många  investerare uttalar att de har men som ofta är svårt att både faktiskt upprätthålla alltså att agera efter och att faktiskt ha tillräcklig kunskap om det aktuella bolaget för att faktiskt ha conviction.

Det är lätt att ha "conviction" när allt går din väg, men när innehavet dalar i stort sett varje dag och du dessutom inte vet någon annan som äger det kommer du förmodligen  slänga din så kallade conviction i sjön. Det enda som räddar dig är om du faktiskt är så pass säker på din kunskap, och är säker på att du kan bolaget så pass bra så att när kursen dalar ser du det endast som en välsignelse. 

Tänk både en och två gånger på om du faktiskt vet tillräckligt mycket om bolaget för att ha någon typ av "conviction" alls, och släng dig inte med ordet bara för att låta smart. 

Mvh 

Det är alltid toppigt

Efter att ha läst gamla blogginlägg från diverse börstyckare från  t.ex 2015 framgick det för mig hur lite som faktiskt förändras på marknad...